800 jaar Boskoop

informatie en contact

De stichting Boskoop 800 is een initiatief van een groep Boskopers die hun dorp een warm hart toedragen. Op vrijwillige basis werken zij vanuit de ‘stichting Boskoop 800’ om in 2022 het dorp in het zonnetje te zetten. Dit team blijft in ontwikkeling en zal gaandeweg de aanloop naar het feestjaar worden uitgebreid. Het team bestaat uit Cynthia Korver, Helma van der Louw, Freek Tasma, Mike Verweij, David Schiethart, Jean-Paul Karting en Kees Vermeulen onder toeziend oog van voorzitter Coos Rijsdijk.

 

Secretariaat:

Stichting Boskoop 800, Voorkade 48, 2771 ZD Boskoop. contact@boskoop800.nl 

 

aanmelden van een plan / idee of events:

Mike Verweij – aanmelden@boskoop800.nl

 

aanmelden als vrijwilliger / helpende handen voor alle events:

Freek Tasma – actiefvoor@boskoop800.nl

 

persgerelateerde vragen:

Helma van de Louw – pr@boskoop800.nl

 

zie ook onze onze socials voor het laatste nieuws.

Ontwerp logo: Joost Bollaart

 

ANBI – RSIN 8623 53 609

De Stichting 800 jaar Boskoop heeft op 29 maart 2021 een aanvraag voor de erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ingediend. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Stichting Community 800 jaar Boskoop, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

 

Algemene gegevens

Stichting 800 jaar Boskoop

Voorkade 48

2771 ZD Boskoop

E-mailadres: contact@boskoop800.nl

RSIN: 8623 53 609

KvK nr.: 82145695

 

Doelstelling

De statutaire doelstellingen zijn als volgt:

 

De stichting heeft zich als doel:

– het creëren van cohesie binnen de Boskoopse gemeenschap door middel van

jubileumactiviteiten;

– het organiseren, coördineren en faciliteren van de activiteiten in het jubileumjaar tweeduizendtweeëntwintig;

– het profileren van het Boskoops cultureel erfgoed;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Actueel beleidsplan

Ons actueel beleidsplan 2021-2022 geeft richting aan onze activiteiten om onze doelstellingen te kunnen realiseren. Onze activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit het werven van fondsen, sponsoren en donaties alsmede het aanvaarden van schenkingen, legaten en erfstellingen enzovoort.

 

Samenstelling van het bestuur

De samenstelling van het bestuur per 2 maart 2021 luidt als volgt:

-Voorzitter: C.J. Rijsdijk

-Secretaris: J.P.M. Karting

-Penningmeester: C.W.J.P. Vermeulen

 

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting 800 jaar Boskoop bestaat uit drie leden.

Deze zijn allen onbezoldigd actief. Verder heeft de stichting géén personeel in dienst.

Vorige Bericht

© 2021 800 jaar Boskoop

Thema door Anders Norén